AVÍS LEGAL

 

El present avís legal (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.pimpampicking.com (d'ara endavant, el "Web") de PIMPAMPICKING, S.L. amb domicili social en GASPAR FABREGAS I ROSES, 52-58, Nº8, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 08950, BARCELONA amb CIF B66586611.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre PIMPAMPICKING ,SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals d'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PIMPAMPICKING, S.L..

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de PIMPAMPICKING, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni àdhuc citant les fonts, excepte consentiment per escrit de PIMPAMPICKING, S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de PIMPAMPICKING, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del previst en RGPD de 27 d'abril de 2016, PIMPAMPICKING, S.L. informa a l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per PIMPAMPICKING, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. Al moment de l'acceptació de les presents condicions generals, PIMPAMPICKING, S.L. precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte del previst en RGPD de 27 d'abril de 2016, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de PIMPAMPICKING, S.L. amb C.I.F B66586611 i domicili en GASPAR FABREGAS I ROSES, 52-58, Nº8, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 08950, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se PIMPAMPICKING, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. PIMPAMPICKING, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. PIMPAMPICKING, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a PIMPAMPICKING, S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PIMPAMPICKING, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a PIMPAMPICKING, S.L..

Cookies

El lloc www.pimpampicking.com, no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de pimpam picking són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, PIMPAMPICKING, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

PIMPAMPICKING, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l'adreça d'Internet a info@pimpampicking.com o bé per correu ordinari dirigit a PIMPAMPICKING, S.L., Ref. RGPD, en Juan de la cierva 3-5 nau 2 soterrani -1 SANT JUST DESVERN, 08960, BARCELONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de PIMPAMPICKING, S.L. mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

PIMPAMPICKING, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a PIMPAMPICKING, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PIMPAMPICKING, S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de PIMPAMPICKING, S.L.. Això, no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PIMPAMPICKING, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.